Пример стране

Ово је пример стране. Забавите се!

{"id":1,"title":"","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/nekretnine.live\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG_20231202_144027_00_003-4000x2000.jpg","width":4000}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":0,"menu":0,"hideMenu":0,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-1","zoomScroll":0,"fullImages":1,"gyro":0}
{"id":1,"title":"1","default":true,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/nekretnine.live\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG_20231202_135754_00_001-4000x2000.jpg","width":4000}}
{"id":2,"title":"Pano2","default":false,"thumb":"","img":{"src":"https:\/\/nekretnine.live\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/IMG_20231202_135933_00_002-4000x2000.jpg","width":4000}}
{"primaryColor":"#ffffff","secondaryColor":"#000000","autostart":1,"move":1,"zoom":0,"menu":1,"hideMenu":0,"hdesktop":"1-2","htablet":"1-2","hmobile":"1-2","zoomScroll":0,"fullImages":1,"gyro":0}